แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

งานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทย

         ผู้มีอาชีพในแขนงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ได้ร่วมกันจัดงานแสดงการพิมพ์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.๒๕๐๕ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว ...