แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

รังสีเอกซ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

         รังสีเอกซ์มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เป็นรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยใช้ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าเบรมม์ชตร ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

         ความร้อนจากดวงอาทิตย์เผาน้ำทะเลให้กลายเป็นไอน้ำไอน้ำรวมกันเป็นเมฆลอยไปในที่ต่างๆเมฆทำให้เกิดฝนตกน้ำฝนไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเราสร้างเขื่อนกั้นน ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากเชื้อเพลิง

         ดวงอาทิตย์ให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างแก่พืชและสัตว์ สัตว์กินพืชและกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารสัตว์ได้รับพลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์จากพืชแ ...

พลังงานกล

พลังงานกล

         เครื่องผ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามต้องการแรงที่จะขับดันให้มันทำงานแรงนี้ได้จากพลังงานกลแรงที่มนุษย์มีอยู่แล้วได้จากกล้ามเนื้อแขนขาซึ่งนับ ...

งาน กำลัง และพลังงาน

งาน กำลัง และพลังงาน

         คนตีเหล็กคนหาบของม้าลากรถช้างลากซุงครูสอนหนังสือกวีใช้ความคิดแต่งโศลกล้วนเป็นการทำงานตามความหมายของคนทั่วไปผลที่ได้รับคืองาน &n ...

ขนาดของแผ่นดินไหว

ขนาดของแผ่นดินไหว

         ขนาดของแผ่นดินไหวสามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัดความไหวสะเทือน(Seismo-graph)หลักการโดยสังเขปของเครื่องมือคือมีตัวโครงยึดติดกับพื้นดินเมื่อแผ่น ...

ขบวนการหายใจภายในเซลล์

ขบวนการหายใจภายในเซลล์

          สิ่งที่มีชีวิตชั้นสูงทั้งพืชและสัตว์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานในการดำรงชีพในอัตราที่สูงมาก สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จึงมีการหา ...