แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

พลังงานกล

พลังงานกล

         เครื่องผ่อนแรงไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามต้องการแรงที่จะขับดันให้มันทำงานแรงนี้ได้จากพลังงานกลแรงที่มนุษย์มีอยู่แล้วได้จากกล้ามเนื้อแขนขาซึ่งนับ ...

เครื่องจักรพลังน้ำ

เครื่องจักรพลังน้ำ

         เครื่องจักรที่เปลี่ยนพลังงานที่ได้จากการไหลของน้ำมาเป็นพลังงานกลได้แก่พวกกังหันน้ำแบบต่างๆกังหันน้ำอย่างง่ายได้แก่กังหันน้ำสมัยก่อนซึ่งหมุนไ ...

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

การควบคุมและใช้ประโยชน์พลังงานจากน้ำ

         ความร้อนจากดวงอาทิตย์เผาน้ำทะเลให้กลายเป็นไอน้ำไอน้ำรวมกันเป็นเมฆลอยไปในที่ต่างๆเมฆทำให้เกิดฝนตกน้ำฝนไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเราสร้างเขื่อนกั้นน ...

การผลิตรถยนต์

การผลิตรถยนต์

         ประเทศไทยเริ่มมีการนำรถยนต์เข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕รถยนต์ที่นำเข้ามาใช้ในระยะแรกต้องบรรทุกเรือเดินสมุทรมาจากต่างประเทศซึ่งส่วนมากจะมาจาก ...

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ

         เครื่องจักรกลในสมัยเริ่มแรกประกอบด้วยระบบผ่อนแรงและใช้พลังงานกลจากธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงการที่เจมส์วัตต์(JamesWatt,ค.ศ.๑๗๓๖-๑๘๑๙)วิศวกรชา ...