แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

        เป็นพระปรางค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดอรุณราชวรารามซึ่งเดิมชื่อว่าวัดแจ้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ขึ้นแล้วจึงพระราชทา ...

วัดประจำรัชกาล

วัดประจำรัชกาล

         ในการนำชาวต่างประเทศชมความงดงามของบ้านเมืองในประเทศไทย รายการสำคัญที่จะขาดมิได้คือ การนำชมวัดต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะวัดถือเป็น ...

อนุรักษ์กันอย่างไร

อนุรักษ์กันอย่างไร

         ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นของเปราะบางการจะซ่อม บูรณะหรือสงวนรักษานั้นต้องระวังไม่ให้เสียหายไปกว่าเดิมหรือทำขึ้นใหม่ซึ่งกลับเป็นการทำลายคุณค ...