แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

อันตรายจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย

อันตรายจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย

         นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีขีดความสามารถในการตรวจวัดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศก็ได้มีการตรวจพบแผ่นดินไหวขนาดกลาง(ประมาณ๕ริกเตอร์)จำนวน๘ครั ...

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

         ในพ.ศ.๒๕๑๙รัฐบาลได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด๖๐๐ เมกะวัตต์ที่อ่าวไผ่จังหวัดชลบุ ...

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

การประยุกต์เซลล์แสงอาทิตย์

        หลังจากเกิดวิกฤติด้านพลังงานในปีพ.ศ.๒๕๑๖เป็นต้นมาเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นพลังงานทดแทนแหล่งพลังงานที่ผลิตด้วยน้ำมันเชื้อเ ...

โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

         โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำมีหลายโครงการและหลายวัตถุประสงค์คือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการรักษาต้นน้ำลำธารการผลิตไฟฟ้าการ ...

การรับรู้จากระยะไกล

การรับรู้จากระยะไกล

         งานด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remotesensing)เริ่มขึ้นเมื่อค.ศ.๑๘๙๑เมื่อชาวเยอรมันชื่อลุดวิกราหร์มานน์(LudwigRahrmann)ได้คิดประดิษฐ์เครื่ ...