แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม

การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม

         การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเกษตรซึ่งอาจมีทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับน ...

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

         มนุษย์เราได้คิดค้นวิธีการรักษาผู้ติดยาเสพติดมาเป็นเวลานานแล้วกลวิธีที่ใช้ขึ้นอยู่กับแนวความคิดและทัศนคติต่อการติดยาเสพติดในสภา ...

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร

         พื้นที่ต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งผลิตน้ำให้แก่ลำธาร ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยภูเขาหรือเนินสูงที่มีความลาดชันค่อนข้างมากสำหรับพื้นที่ต้นน้ำลำธารซึ่งป ...

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

         มนุษย์เราได้ใช้สิ่งต่างๆเป็นยารักษาโรคทั้งที่ได้จากธรรมชาติเช่นจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุต่างๆและที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเองในการบรรเทาอาการหรือ ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

         ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในปีพ.ศ.๑๑๕๔ในคาบสมุทรอาหรับแล้วเผยแพร่ไปสู่ทวีปยุโรปมาที่อินเดียและหมู่เกาะชวาเข้ามาประเทศไทยทางทิศตะวันตกผ่านบังคลาเทศ ...