แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

โครงสร้างสังคม

โครงสร้างสังคม

         สังคมไทยเป็นสังคมที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันกับสังคมในประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ว่าเหมือนกันก็คือเป็นสังคมมนุษย์เหมือนกันแต่ละสังคมต่างก็เกี่ยวข ...