แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

ความหมายและความสำคัญของพลาสติก

ความหมายและความสำคัญของพลาสติก

         พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มนุษย์รู้จักมานานกว่า๑๓๐ปี และนำมาใช้ประโยชน์แทนโลหะ ไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ เช่น  ...