แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

ฝนกรด

ฝนกรด

         ฝนกรด(acidrain)หมายถึงน้ำฝนที่มีค่าความเป็นกรด-เบส(pHvalue)ต่ำกว่าระดับ๕.๖กรดในน้ำฝนเกิดจากการละลายน้ำของก๊าซคาร์บอนไดออ ...

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ

ผลจากการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษ

         การเปลี่ยนแปลงรูปของสารมลพิษอาจเกิดขึ้นฉับพลันทันทีในที่ซึ่งมีการสันดาปหรือกระบวนการใดๆก็ได้เช่นตะกั่วอินทรีย์ในน้ำมันเบนซินแตกตัวระหว่างการสัน ...

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม

         ในอดีตเชื่อกันว่าหากระบายมลพิษในระดับสูงเพื่ออาศัยให้ลมและสภาพอากาศช่วยชักพาสารจนกระจายตัวได้ดีแล้วย่อมไม่เกิดอันตรายแต่บัดนี้พบว่ามลพิษพ้นจากบ ...