แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

ประเภทของขยะมูลฝอย

ประเภทของขยะมูลฝอย

         ขยะมูลฝอยอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะส่วนประกอบของขยะมูลฝอยได้เป็น๑๐ประเภท ได้แก่         ...

การจัดแบ่งประเภทของเมฆและรายละเอียดย่อๆ

การจัดแบ่งประเภทของเมฆและรายละเอียดย่อๆ

         เราได้กล่าวถึงการเกิดของเมฆไว้ก่อนๆ แล้ว  ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงการแบ่งประเภทของเมฆต่างๆ อีกซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นเครื่อง ...

กระดาษ

กระดาษ

        ของใช้ในชีวิตประจำวันที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นหนังสือที่เรากำลังอ่านอยู่นี้หนังสือพิมพ์ถุงใส่ขนมกล่องใส่ของธนบัตรกระดาษเช็ดหน้าเช็ดปากตั๋วรถเมล์ตลอด ...

อาหารวัวควาย

อาหารวัวควาย

         อาหารเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้วัวควายเติบโตและให้ผลิตผลมาก อาหารวัวควายนั้นจำแนกได้เป็น ๒ ชนิดตามปริมาณของเยื่อใย(f ...