แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

         การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นการจัดหาและนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สำคัญได้แก่น้ำใช ...

โครงสร้างสังคม

โครงสร้างสังคม

         สังคมไทยเป็นสังคมที่มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันกับสังคมในประเทศอื่นๆทั่วโลกที่ว่าเหมือนกันก็คือเป็นสังคมมนุษย์เหมือนกันแต่ละสังคมต่างก็เกี่ยวข ...