แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

เพลงดนตรีไทย

เพลงดนตรีไทย

         เพลงดนตรีของไทยนั้นมีทำนองต่างๆเพลงบางชนิดก็มีทำนองพื้นๆเรียบๆไม่มีพลิกแพลงอย่างใดเรียกว่า"เพลงพื้น"บางชนิดก็เดินทำนองเป็นเสียงย ...

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทย

         ประทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน  ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ใบกว้างการจำแนกประเภทป่าไม้จึงไม่อาจดำเนินรอยตามแบบของซีกโลกตะวันตก ซึ่งแบ่ง ...

การนับญาติและการขยายการนับญาติในสังคมไทย

การนับญาติและการขยายการนับญาติในสังคมไทย

         เราได้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องวางอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยผลัดกันเป็นผู้ให้แล ...

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

ทรัพยากรป่าไม้ของโลก

         ป่าไม้นับว่าเป็นส่วนประกอบที่มีลักษณะเด่นในทางภูมิศาสตร์ประเภทหนึ่งของผิวโลก ป่าไม้ปรากฏอยู่บนผิวโลกเฉพาะในพื้นที่ที่ระยะเวลาในฤดูหนาวไม่ย ...

การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง

การแต่งทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง

         การทำสวนผลไม้ เพื่อให้ได้รับความสำเร็จนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดและพันธุ์ไม้ที่ดีมาปลูกแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติใ ...

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

         ป่าชายเลนเป็นกลุ่มของสังคมพืชซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ไม่ผลัดใบมีลักษณะทางเสรีวิทยาและการปรับตัวทางโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันและการ ...

ศัพท์สังคีต

ศัพท์สังคีต

         ศัพท์สังคีตคือภาษาเฉพาะที่ใช้พูดกันในวงการดนตรีไทยซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหมายความถึงอะไรหรือให้ปฏิบัติอย่างไรจะนำมาอธิบายเฉพาะคำที่มีกล่าวไว้ใน ...

กรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยา

         กรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสารชั้นต้นที่เป็นศิลาจารึกและตำนานบางเรื่องว่า"กรุงอโยธยา"ซึ่งเป็นการนำชื่อเมืองของพระรามในเรื่ ...

เป็ดไก่

เป็ดไก่

         เนื้อไก่เป็ดห่านไก่งวงที่ใช้เป็นอาหารของคนได้จากกล้ามเนื้ออกและขาเป็นสำคัญ ข้อนี้แตกต่างจากเนื้อสุกรและโคอยู่บ้าง เพราะรากฐานท ...