แสดง 1 - 10 จาก 18 รายการ

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

เครื่องพิมพ์ผลลัพธ์ภาษาไทย

         ในการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลภาษาไทยจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการแสดงผลลัพธ์ภาษาไทยโดยเฉพาะ  ปัจจุบันอุปกรณ์เครื่อง ...

หลักเกณฑ์การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

หลักเกณฑ์การทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติ

         ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบง่ายๆที่รู้จักกันดีได้แก่ลวดฟิวส์ไฟฟ้าในบ้านเราซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าในตัวอย่างนี้ปริมาณกระแสไฟฟ้าคือค่ ...

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

ระบบควบคุมป้อนกลับ(Feedback Control System)

         การที่ผลลัพธ์จะส่งอำนาจย้อนกลับไปปรับแต่งสัญญาณกระตุ้นได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนกลไกซึ่งเรียกว่าระบบควบคุมป้อนกลับถ้าไม่ใช่เครื่องอัตโนมัติแล้ว ...

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

         คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประมวลผลที่สามารถปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ตามคำสั่งที่ป้อนให้เครื่องไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานเครื่องจะทำงานอย่างอัตโน ...

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

         ประมาณ ๔๐ กว่าปีมานี้ทางชีววิทยาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์สนใจวิธีการสร้างภาพแสดงรายละเอียดภายในของวัตถุจากการฉายภาพ(projection)ที่ ...

เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์

เครื่องอัลทราโซนิกสแกนเนอร์

         ในปัจจุบันได้มีการใช้คลื่นเหนือเสียง(ultrasonicwave)เข้าตรวจสอบร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยวินิจฉัยโรคโดยไม่ต้องระมัดระวังอันตรายเหมือนแสง ...

วิวัฒนาการของโมโครคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของโมโครคอมพิวเตอร์

         คอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์คือเครื่องมือที่เราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอัตโนมัติ โดยคอมพิ ...

เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

เทคโนโลยีชีวภาพกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

         ความก้าวหน้าทางด้านอณูพันธุศาสตร์หรือพันธุศาสตร์เชิงโมเลกุลได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งมากในช่วง๓๐กว่าปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์สามารถว ...

โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)

โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)

         แผ่นตารางทำการ (spreadsheet) หมายถึงแผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวตั้ง และแนวนอนตัดกันเป็นช่องสี่เหลี่ยม แนวตั้งเรียกว่า&n ...

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

         โดยทั่วไปเครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ  การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุมจะช่วยทำให้เค ...