แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

         ปัญหามลพิษที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมีมากมาย มิใช่แต่เพียงมลพิษทางอากาศทางน้ำ หรือทางเดินที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น การ ...

ข้อควรระวังในการพ่น

ข้อควรระวังในการพ่น

         กสิกรจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพ่นสารเคมีฆ่าแมลงพึงสังวรอยู่เสมอว่าเรากำลังเกี่ยวข้องอยู่กับความตายสารเคมีฆ่าแมลงทุกชนิดนั้นคือยาพิษเป็นพิษต่ ...

 พืชน้ำมัน

พืชน้ำมัน

          เป็นการจำแนกกลุ่มพืชที่เพาะปลูกเพื่อนำเอาผลิตผลไปสกัดน้ำมันทั้งนี้เพื่อให้ แตกต่างไปจากพืชกลุ่มอื่นๆเช่นพืชเส้นใยหรือพืชอาหารสั ...