แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี

หลักการใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ผลดี

         ปุ๋ยเคมีเมื่อใส่ลงไปในดินจะมีโอกาสสูญเสียไปมากกว่าครึ่งหนึ่งสำหรับธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมส่วนฟอสฟอรัสนั้นพืชดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไม่ ...

ปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุด

ปุ๋ยเคมีใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ดีที่สุด

         เมื่อพิจารณาด้านการนำมาใช้ปรับปรุงดินเลวให้เป็นดินดีนั้นทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่างก็มีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ ...

ชนิดของปุ๋ยและหลักการใช้ปุ๋ย

ชนิดของปุ๋ยและหลักการใช้ปุ๋ย

         ปุ๋ยหมายถึงสารหรือสิ่งที่เราใส่ลงไปในดินเพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่พืชยังขาดอยู่ให้พ ...

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

การเตรียมเมล็ดพันธุ์

         เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่า๘๐%นำเมล็ดพันธุ์ใส่อ่างแช่ในน้ำสะอาดตากแดดนาน๑๕นาทีเอาเมล็ดขึ้นเกลี่ยบนผ้าใบหรือผ้าพลาสติกตากแดดจน ...