แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ดนตรี

ดนตรี

         ดนตรีสำหรับการแสดงลิเกบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์๒แบบคือวงปี่พาทย์ไทยและวงปี่พาทย์มอญเพลงที่ใช้บรรเลงเป็นเพลงในอัตราสองชั้นที่ใช้กับละครรำของไท ...