แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

เรือนไทยภาคกลาง

เรือนไทยภาคกลาง

        เรือนไทยภาคกลางเป็นเรือนไทยที่สร้างขึ้นในภาคกลางของประเทศไทยมีลักษณะแบบแผนของแต่ละหลังที่แน่นอนและคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่มีอายุประมาณ ๑๐๐-๑๕๐& ...