แสดง 1 - 10 จาก 73 รายการ

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

         การผ่าตัดเปลี่ยนปอดมีสองชนิดคือการผ่าตัดเปลี่ยนปอดข้างเดียวหรือสองข้างกระทำในผู้ป่วยโรคปอดพิการที่มีความรุนแรงจนไม่สามารถให้การรักษาด้วยยาหรื ...

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

         การผ่าตัดเปลี่ยนทั้งหัวใจและปอดพร้อมกันทำสำเร็จครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.๑๙๘๑และในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ.๒๕ ...