แสดง 1 - 10 จาก 391 รายการ

ปลา

ปลา

          ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นอาหารประเทศหนึ่งในโลกนับตั้งแต่โบราณกาลตลอดมาประเทศของเรามีผักปลาและอ ...

การสืบพันธุ์ของปลา

การสืบพันธุ์ของปลา

         สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มวัยแล้วก็จะมีการสืบพันธุ์ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งซึ่งมีชีวิตเหล่านั้นสามารถคงอยู่และรักษาพืชพันธุ์ของ ...

ช่วงชีวิตของปลา

ช่วงชีวิตของปลา

         จากหลักฐานที่ปรากฏในรายงานทางวิชาการพบว่าปลาจีนบางชนิดที่เลี้ยงไว้ในบ่อมีอาย มากกว่า๒๐ปีแต่ไม่เกิน๕๐ปีปลาทะเลหลายชนิดในเขตอบอุ่นเช่น ...

ปลาหายใจหรือไม่

ปลาหายใจหรือไม่

         มีบางคนอาจมีคำถามว่าปลาอยู่ในน้ำจะหายใจได้อย่างไรในเมื่อเวลาเราดำน้ำเรายังต้องกลั้นหายใจในข้อนี้อาจจะชี้แจงได้ว่าปลาก็เหมือนสัตว์บกทั้งหลาย ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

         ปลาแอฟริกามีเลี้ยงอยู่ในบ้านเรา ๓ ชนิดด้วยกันคือปลาหมอเทศปลานิล และปลาหมอเทศข้างลายปลาทั้ง๓ชนิดนี้เป็นปลาในสกุลตีลาเบ ...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

         จุดประสงค์ในการเลี้ยงปลาที่จะให้ได้กำไรก็คือจะต้องเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตเป็นเนื้อปลาสูงสุดในแหล่งน้ำนั้นๆเป็นปลาที่กินอาหารธรรมชาติที่มีอย ...

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาอินเดีย

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาอินเดีย

         ปลาที่เลี้ยงในอินเดียและปากีสถานเป็นปลาในครอบครัวเดียวกับปลาตะเพียน   การเลี้ยงปลาอินเดียไม่แพร่หลายเหมือนปลาจีน ในระ ...