แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง : ปลาแอฟริกา

         ปลาแอฟริกามีเลี้ยงอยู่ในบ้านเรา ๓ ชนิดด้วยกันคือปลาหมอเทศปลานิล และปลาหมอเทศข้างลายปลาทั้ง๓ชนิดนี้เป็นปลาในสกุลตีลาเบ ...

วิธีเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม

วิธีเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม

          ปัจจุบันนี้การเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามทำได้๒วิธีใหญ่ๆคือการเพาะพันธุ์ระบบปิดโดยใช้น้ำหมุนเวียนภายในบ่อแต่ผ่านที่กรอง(filter)ซึ่งส่วนให ...

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

การหาอาหารและการเจริญเติบโตของปลา

         สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำจำต้องได้รับพลังงานเข้าไว้ในร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเช่นการเคลื่อนไหวการซ่อมแซมส่วนของร่างกาย ...

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกปลาที่จะเลี้ยง

         จุดประสงค์ในการเลี้ยงปลาที่จะให้ได้กำไรก็คือจะต้องเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตเป็นเนื้อปลาสูงสุดในแหล่งน้ำนั้นๆเป็นปลาที่กินอาหารธรรมชาติที่มีอย ...

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

         การเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่เพื่อผลิตอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นตามปกตินาข้าวจะมีระ ...