แสดง 1 - 9 จาก 9 รายการ

นิสัยการกินอาหารของปลา

นิสัยการกินอาหารของปลา

         ปลาที่นำมาเลี้ยงส่วนใหญ่กินอาหารไม่เลือก     นิสัยการกินอาหารของปลาใหญ่จะแตกต่างกันไปตามปริมาณและชนิดของอาหารที่ ...

วัชพืชในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว

         หมายถึง  พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้  มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าวในประเทศไทย  นาบางแห่งมี ...

การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง

         การเลี้ยงปลาในกระชัง หมายถึงการเลี้ยงปลาในภาชนะกักขังตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึงปลาขนาดใหญ่น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้านของภาชนะกักขัง ...

การเคลื่อนไหวและทรงตัวในน้ำของปลา

การเคลื่อนไหวและทรงตัวในน้ำของปลา

         ปลาแหวกว่ายดำน้ำหรือผุดจากระดับลึกขึ้นสู่ผิวน้ำอย่างรวดเร็วได้ก็โดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัวเป็นสำคัญปลาที่ว่ายน้ำเร็วเช่นปลาทูหรือปลาท ...

ปลาหายใจหรือไม่

ปลาหายใจหรือไม่

         มีบางคนอาจมีคำถามว่าปลาอยู่ในน้ำจะหายใจได้อย่างไรในเมื่อเวลาเราดำน้ำเรายังต้องกลั้นหายใจในข้อนี้อาจจะชี้แจงได้ว่าปลาก็เหมือนสัตว์บกทั้งหลาย ...

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าว

         การเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่เพื่อผลิตอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นตามปกตินาข้าวจะมีระ ...