แสดง 1 - 10 จาก 25 รายการ

ประโยค

ประโยค

         ในระดับประโยคนักภาษาศาสตร์ศึกษาถึงโครงสร้างของวลีและประโยค ซึ่งเกิดจากการที่นำคำมาเรียงต่อกันเป็นลำดับจากซ้ายไปขวาถ้าเราพิจารณาประโยค ...