แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

ความจริงเสมือน (virtual reality - VR)

ความจริงเสมือน (virtual reality - VR)

         คำนี้ถูกกำหนดขึ้นในปีค.ศ.๑๙๗๐โดยไมรอนครูเกอร์(MyronKrueger)ให้หมายถึงการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับฮาร์ดแวร์พิเศษที่จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหม ...

ประเภทความพิการ

ประเภทความพิการ

         ในการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการทางการศึกษานั้น จำเป็นจะต้องกำหนดประเภทของเด็กเหล่านี้พร้อมทั้งให้คำนิยามเด็กแต่ละประเภท เพื ...

ไม้ดอกหอมของไทย

ไม้ดอกหอมของไทย

         คำว่า"หอม"นั้นหมายถึงการรับรู้ของประสาทสัมผัสที่เรียกว่าฆานประสาทเมื่อมีสารบางอย่างที่ให้กลิ่นกระจายอยู่ในอากาศแล้วรับรู้ว่า ...