แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

บริการบนอินเทอร์เน็ต

บริการบนอินเทอร์เน็ต

         การใช้หลักการแบบไคแอนต์-เซิร์ฟเวอร์ทำให้อินเทอร์เน็ตมีการให้บริการต่างๆมากมายผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการเหล่านี้จากระยะไกลได้เครือข่ายอินเท ...

 การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะใช้หลักการแบบผู้ขอใช้บริการและผู้ให้บริการหรือที่เรียกว่าแบบไคลแอนต์-เซิร์ฟเวอร์หมายความว่าผู้ที่เชื่อมต่อบนอินเทอร ...