แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

การละเล่นของไทย

การละเล่นของไทย

          การละเล่นของไทยเท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็ว่ามีมาแต่กรุงสุโขทัยแต่ที่ปรากฏในบทละครเรื่องมโนห์ราครั้งกรุงศรีอยุธยาคือ  ...

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

         ละครมีหลายประเภทได้แก่ละครรำละครร้องและละครพูดละครรำยังแบ่งเป็น๓แบบคือละครชาตรีละครในและละครนอก     &nb ...

กระบวนการฝึกหัดละครนอก-ละครใน

กระบวนการฝึกหัดละครนอก-ละครใน

         การฝึกหัดละครนอกกับละครในเกือบจะเป็นอย่างเดียวกันต่างกันที่ทำนองร้องและกระบวนการเล่นบางอย่างการฝึกหัดมีคำกลอนของเก่าเรียกว่าตำราฟ้อนรำบอกท่าร ...

วรรณคดีมรดก

วรรณคดีมรดก

         ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณนับได้ประมาณกว่า ๗๐๐ปี จึงมีหนังสือวรรณคดีจำนวนมากที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาจนถึงคนไทยในป ...

การละเล่นพื้นเมือง

การละเล่นพื้นเมือง

        การละเล่นพื้นเมืองคือการละเล่นที่แสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นกิจกรรมบันเทิงที่แฝงไว้ด้วยสัญลักษณ์อันเนื่องด้วยวัฒนธร ...