แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

การกลั่นน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์

         การกลั่นน้ำมันดิบคือการย่อยสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียมออกเป็นกลุ่ม(Groups)หรือออกเป็นส่วน(Fractions)ต่างๆโดยกระ ...

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม

การควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม

         ในอดีตเชื่อกันว่าหากระบายมลพิษในระดับสูงเพื่ออาศัยให้ลมและสภาพอากาศช่วยชักพาสารจนกระจายตัวได้ดีแล้วย่อมไม่เกิดอันตรายแต่บัดนี้พบว่ามลพิษพ้นจากบ ...

เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้าน

เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้าน

         คนไทยนิยมใช้ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้านมาแต่โบราณกาลแล้วถ่านไม้มีลักษณะพิเศษดีกว่าฟืนคือให้ควันน้อยและมีค่าความร้อนของเชื้อเพล ...

เครื่องโลหะ

เครื่องโลหะ

         โลหะเป็นวัสดุที่ใช้กันมากถัดจากดินหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทำกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีทำกันอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยน ...

การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดมลพิษ

การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดมลพิษ

         การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้เกิดการสันดาปซึ่งก่อให้เกิดมลพิษในลักษณะต่างๆขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ปฏิกิริยาพื้น ...