แสดง 1 - 10 จาก 56 รายการ

การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

         น้ำท่วมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากฝนที่ตกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมีปริมาณมาก และตกติดต่อกันเป็นเวลานานจนเกิดน้ำไหลบ่าเ ...

วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม

         วิธีการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมมีอยู่หลายวิธี   โดยแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับสภาพท้องที่  ความสามารถในการป้องกันหรือบร ...

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม

สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วม

         สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วม   ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่และความวิปริตผันแปรของธรรมชาติ แต่ในบางท้องที่ การกระท ...

การเกิดน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวพระราชดำริในการแก้ไข

การเกิดน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร และแนวพระราชดำริในการแก้ไข

         กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ไกลจากปากอ่าวไทยเท่าใดนัก   ดังนั้น  ระดับน้ำในแม ...