แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

นิติเวชศาสตร์

นิติเวชศาสตร์

         นิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย          วิชานิติเวชวิทยา มีสอนครั้งแรกในหลักส ...

งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน

งานนิติเวชศาสตร์ในปัจจุบัน

         เนื่องจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปมากทำให้งานนิติเวชศาสตร์ขยายตัวกว้างขวางยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้แบ่งออกไปเป็นหลายสาขาได้แก่ ...