แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

นายกรัฐมนตรีของไทย

นายกรัฐมนตรีของไทย

         นายกรัฐมนตรีของไทยนับแต่คนแรกจนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๔๕)มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (บางท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง)    &nbs ...

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี

พนักงานเห่เรือพระราชพิธี

          ปัจจุบันพนักงานต้นเสียงเห่เรือพระราชพิธีที่มีคุณสมบัติพร้อม ทั้งด้านน้ำเสียงที่กังวานไพเราะมีพลัง สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนถ ...

ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี

ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี

         บรรดาเรือหลวงที่มีไว้ใช้ในราชการนั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีพอแก่ราชการเช่นการเดินทางติดต่อส่งข่าวสาร การใช้เป็นพาหนะทางน้ำเพื่อเดินทา ...

คำประพันธ์ที่ใช้เป็นบทเห่เรือและบทเห่ที่เป็นแบบฉบับ

คำประพันธ์ที่ใช้เป็นบทเห่เรือและบทเห่ที่เป็นแบบฉบับ

          คำประพันธ์สำหรับใช้เป็นบทเห่เรือเก่าที่สุด  ที่เหลือเป็นหลักฐานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้คือกาพย์เห่เรือบทพร ...

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

ประวัติการทำแผนที่ประเทศไทย

         การทำแผนที่แบบตะวันตกโดยคนไทยเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่๕ในพ.ศ.๒๔๑๘พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งหน่วยทหารช่า ...

บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และกาพย์เห่เรือในโอกาสต่างๆ

บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ และกาพย์เห่เรือในโอกาสต่างๆ

          บทเห่เรือพระราชนิพนธ์ตามหลักฐานที่ปรากฏในวงวรรณกรรมของไทย  ล้วนเป็นบทเห่เรือเล่นแทบทั้งสิ้น  และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เ ...