แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

การดูแลรักษาต้นข้าว นาข้าว

         ในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าวตั้งแต่การหยอดเมล็ดเพื่อปลูกข้าวไร่ การหว่านเมล็ดเพื่อให้ได้ต้นกล้า การปักดำเพื่อให้ได้รวงข้าวและกา ...

วัชพืชในนาข้าว

วัชพืชในนาข้าว

         หมายถึง  พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ได้ปลูกข้าวไว้  มีวัชพืชหลายชนิดในนาที่ปลูกข้าวในประเทศไทย  นาบางแห่งมี ...