แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

         นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเราความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ ...

ละครที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตก

ละครที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตก

          ในสมัยรัชกาลที่๕วัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ของตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยทำให้เกิดละครแบบต่างๆขึ้นเช่นละครดึกดำบรรพ์ที่กล่าวมาแล้วแ ...

การรำ

การรำ

         การแสดงลิเกใช้กระบวนรำและท่ารำตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยโดยแบ่งเป็น๓ประเภทคือรำเพลงรำใช้บทหรือรำตีบทและรำชุด       ...

เครื่องหิน

เครื่องหิน

         วัสดุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนำมาทำหัตถกรรมก็คือ หินซึ่งมีอยู่หลายชนิดด้วยกันเช่นหินแกรนิตและหินทรายซึ่งมีสีต่างๆคือสีเทาสีเหลื ...

ท่ารำ

ท่ารำ

         ท่ารำที่ครูนาฏศิลป์โบราณได้ประดิษฐ์ไว้ทั้งที่ตบแต่งจากท่าธรรมดาและตามความหมายอื่นๆมีมากมายพร้อมทั้งตั้งชื่อท่านั้นๆไว้ตั้งแต ...