แสดง 1 - 10 จาก 73 รายการ

 การแพร่พันธุ์ของแมลง

การแพร่พันธุ์ของแมลง

         แมลงส่วนใหญ่แพร่พันธุ์โดยการวางไข่ไข่เหล่านั้นได้รับการผสมจากเชื้ออสุจิของตัวผู้ที่ตัวผู้จะผสมกับตัวเมียก่อนวางไข่มีแมลงเป็นส่วนน้อยที่วาง ...

ธนาคาร

ธนาคาร

         ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงได้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ว่าหน่วยงานนี้จะมีหน่วยงานที่แยกย่อยออกไป ...

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

พระราชพิธีพิเศษในรัชกาลปัจจุบัน : พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

         เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบพระนักษัตร คือ ๖๐ พรรษา  ...

โรงพิมพ์ในเมืองไทย

โรงพิมพ์ในเมืองไทย

         หมอบรัดเลย์ได้ตั้งโรงพิมพ์มิชชันนารีขึ้นในเมืองไทยในปีพ.ศ.๒๓๗๙พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในวัดบวรนิเวศวิหารขณะย ...

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน

         ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนคือจารึกสรรพวิชาอันบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์อันสืบเนื่องมาแต่อยุธยาได้จารลงบนแผ่นศิลารายรอบวัดพระเชต ...