แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

กระบวนพยุหยาตราชลมารค

กระบวนพยุหยาตราชลมารค

         กระบวนพยุหยาตราชลมารคหมายถึงริ้ว กระบวนเรือพระราชพิธี ที่จัดขึ้นสำหรับพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยอยุธยา

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยอยุธยา

         การจัดกระบวนเรือพระราชพิธีตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมานั้น มักจะเป็นกระบวนพยุหยาตราชลมารคในการบำเพ็ญพระราชกุศลกรานกฐินหรือถวายผ้าพระกฐินเ ...

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๗

การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลที่ ๗

         การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีวิธีการจัดกระบวนเป็น๒กระบวน เรียกว่า"กระบวนพยุหยาตรา(ใหญ่) ...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

         นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเราความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ ...

พระราชพิธีทรงพระผนวช  พุทธศักราช  ๒๔๙๙

พระราชพิธีทรงพระผนวช พุทธศักราช ๒๔๙๙

         พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ตามประเพณีนิยมของชา ...

ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลาม

         ศาสนาอิสลาม เกิดในประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก  ผู้ที่ได้รับศาสนาอิสลาม คือ&nb ...

ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี

ความเป็นมาของเรือพระราชพิธี

         บรรดาเรือหลวงที่มีไว้ใช้ในราชการนั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้มีพอแก่ราชการเช่นการเดินทางติดต่อส่งข่าวสาร การใช้เป็นพาหนะทางน้ำเพื่อเดินทา ...