แสดง 1 - 10 จาก 19 รายการ

การเจริญเติบโตของธัญพืช

การเจริญเติบโตของธัญพืช

         เราแบ่งการเจริญเติบโตของธัญพืชออกเป็น๓ระยะใหญ่ๆคือ          ๑.ระยะสร้างส่วนของลำต ...

การใช้ประโยชน์จากปอ

การใช้ประโยชน์จากปอ

         ปอส่วนใหญ่ใช้ทำผืนผ้าและกระสอบสำหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งของอื่นๆเพื่อการขนส่งหรือการเก็บรักษาเช่นถ่านหินเมล็ดพันธุ์พืชหัวหอมมันฝรั่ง ...

ข้าวฟ่าง

ข้าวฟ่าง

         ข้าวฟ่างเป็นธัญพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลกปลูกมากรองจากข้าวสาลีข้าวเจ้า และข้าวโพดแพร่หลายทั่วไปในทุกทวีปในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนตลอดจนเขตอ ...

พฤกษศาสตร์ของข้าวสาลี

พฤกษศาสตร์ของข้าวสาลี

         ข้าวสาลีเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลหญ้า(FamilyGramineae)พืชในตระกูลนี้มนุษย์นำมาปลูกเพื่อใช้เมล็ดสำหรับคนหรือสัตว์กินเป็นอาหารการใช ...

การบริโภคข้าวสาลี

การบริโภคข้าวสาลี

         ปริมาณการบริโภคอาหารของคนชาติใดชาติหนึ่งนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการเช่นสภาพเศรษฐกิจดินฟ้าอากาศการศึกษาจำนวนพลเมือง  ...

อาหารของนก

อาหารของนก

         ในฤดูหนาวพออากาศเริ่มหนาวจัดแมลงและวัชพืชอันเป็นอาหารส่วนใหญ่ของนกจะตายหรือ"จำศีล"หรือหายากดังนั้นอาหารแถบขั้วโลกจึงหายากเข้าทุ ...

ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย

ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย

         มีการใช้ปอให้เป็นประโยชน์มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย   เมื่อประมาณ๖๗๐ ปีมาแล้วเชือกปอในสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของราษ ...

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

         การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดโดยปกติมักจะทำไปพร้อมๆกับการปลูกพืชไปในตัวหรือพูดว่าการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด ก็คือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดนั่ ...

ปอแก้วปอกระเจา

ปอแก้วปอกระเจา

         ปอเป็นพืชเส้นใยชนิดหนึ่งที่ได้เส้นใยจากส่วนเปลือกของลำต้น  โดยการแช่ฟอก เส้นใยมีลักษณะอ่อนนุ่มส่วนใหญ่จึงใช้ในการผลิตกระสอบบรรจ ...