แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

          ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เพราะเป็นธนาคารกลางของประเทศ&nb ...

การออกธนบัตรและการพิมพ์ธนบัตร

การออกธนบัตรและการพิมพ์ธนบัตร

          รัฐบาลไทยได้จ้างบริษัทโทมัส เดอ ลารูของอังกฤษพิมพ์ธนบัตรไทยและเริ่มนำธนบัตรออกใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๔๕และได้หันม ...

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

         ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นนายธนาคารให้รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้า ...

ธนาคาร

ธนาคาร

         ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่อำนวยประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในเกือบทุกด้าน ธนาคารเป็นแหล่งรวบรวมเงินออมจากประชาชนทั่วไปให้อยู่ในที่ปลอดภั ...

ธนาคาร

ธนาคาร

         กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของการเงินจึงเป็นที่ตั้งของธนาคารหลายแห่งเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยที่รัฐจัดตั้งขึ้นตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนพรหมเขตดุสิต ...