แสดง 1 - 10 จาก 224 รายการ

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

การชักลากไม้ด้วยช้างและสัตว์อื่นๆ

         เนื่องจากช้างเป็นสัตว์พื้นบ้านของประเทศไทยและมีอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับช้างเป็นสัตว์ที่ขึ้นเขาได้ดีและนำมาฝึกใช้งานได้ง่ายดังนั้นช้างส่ว ...