แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

ท่ารำ

ท่ารำ

         ท่ารำที่ครูนาฏศิลป์โบราณได้ประดิษฐ์ไว้ทั้งที่ตบแต่งจากท่าธรรมดาและตามความหมายอื่นๆมีมากมายพร้อมทั้งตั้งชื่อท่านั้นๆไว้ตั้งแต ...

การรำ

การรำ

         การแสดงลิเกใช้กระบวนรำและท่ารำตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทยโดยแบ่งเป็น๓ประเภทคือรำเพลงรำใช้บทหรือรำตีบทและรำชุด       ...

ละครที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตก

ละครที่ได้รับวัฒนธรรมตะวันตก

          ในสมัยรัชกาลที่๕วัฒนธรรมทางนาฏศิลป์ของตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยทำให้เกิดละครแบบต่างๆขึ้นเช่นละครดึกดำบรรพ์ที่กล่าวมาแล้วแ ...

การด้น

การด้น

         ลิเกเป็นการแสดงละครที่อาศัยการด้นเป็นปัจจัยหลักการด้นหมายถึงการผูกเรื่องที่จะแสดงบทเจรจาและบทร้องท่ารำอุปกรณ์การแสดงในทันท ...

โขน

โขน

          การแสดงอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ท่ารำและแสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับวิธีการทุกอย่างเหมือนละครแต่ไม่เรียกว่าละครการแสดงที่จะกล่าวนี้เรียกว่า ...

ประเพณีการเล่นละครรำ

ประเพณีการเล่นละครรำ

         การฟ้อนรำเป็นหลักของวิชาละคร(รำ)ฉะนั้นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงคิดแบบรำเป็นท่าต่างๆและตั้งชื่อบัญญัติไว้ให้เรียกเป็นตำราแล้วคิดร้อ ...

นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

         นาฏศิลป์เป็นศิลปวัฒนธรรมสาขาหนึ่ง ที่แสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองของไทยเราความงดงามของท่าร่ายรำตามจังหวะและทำนองเ ...

กระบวนการฝึกหัดละครนอก-ละครใน

กระบวนการฝึกหัดละครนอก-ละครใน

         การฝึกหัดละครนอกกับละครในเกือบจะเป็นอย่างเดียวกันต่างกันที่ทำนองร้องและกระบวนการเล่นบางอย่างการฝึกหัดมีคำกลอนของเก่าเรียกว่าตำราฟ้อนรำบอกท่าร ...

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)

         ละครมีหลายประเภทได้แก่ละครรำละครร้องและละครพูดละครรำยังแบ่งเป็น๓แบบคือละครชาตรีละครในและละครนอก     &nb ...