แสดง 1 - 10 จาก 31 รายการ

ทุเรียน

ทุเรียน

          ทุเรียนเป็นพืชซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าDuriozibethinusMurrayโดยDurioเป็นชื่อสกุลzibe ...

หลักเกณฑ์การสังเกตความแก่ของผลทุเรียน

หลักเกณฑ์การสังเกตความแก่ของผลทุเรียน

         ๑.สังเกตก้านผลก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้นเมื่อลูบจะรู้สึกสากมือเมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียนจะรู้สึกว่าก้านผลทุเรียนม ...

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน

          ประเทศไทยผลิตทุเรียนได้มากเป็นอันดับที่๑ของโลกโดยมีตลาดภายในประเทศเป็นแหล่งรองรับผลผลิตส่วนใหญ่และมีการส่งออกทุเรียนในรูปของผลไม้สดเพิ่ ...

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

การจำแนกกลุ่มพันธุ์ทุเรียน

           ทุเรียนพันธุ์ปลูกของประเทศไทยจำแนกหมวดหมู่เป็น๖กลุ่มคือกลุ่มกบกลุ่มลวงกลุ่มก้านยาวกลุ่มกำปั่นกลุ่มทองย้อยและกลุ่มเบ็ดเตล็ดโ ...

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : ทุเรียน

ตัวอย่างการผลิตไม้ผลนอกฤดูของไทย : ทุเรียน

         ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากสภาพที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนคือมีความชื้นในอากาศสูงการออกดอกของทุเร ...

การขยายช่วงฤดูการผลิตทุเรียนของประเทศไทย

การขยายช่วงฤดูการผลิตทุเรียนของประเทศไทย

          ในอดีตประเทศไทยสามารถผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดได้ประมาณ๔เดือนต่อปีเริ่มจากเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนซึ่งเป็นผลผลิตที่ผลิตได้ในภาคตะวันออกแล ...