แสดง 1 - 10 จาก 12 รายการ

 ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

         ในพ.ศ.๒๕๒๐องค์การอนามัยโลกได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่าภายใน๒๐ปีข้างหน้าประชาชนทุกคนในโลกโดยเฉพาะในประเทศด้อยพ ...

อุบัติเหตุจราจร

อุบัติเหตุจราจร

         ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยระหว่างพ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๓๙เป็นสถิติที่น่าวิตกมากทุกๆวันจะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง ...

ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติของหน่วยแขนขาเทียม และศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

         ประมาณพ.ศ.๒๕๐๙-๒๕๑๐ได้มีการส่งหน่วยทหารหาญของชาติมีชื่อว่า"จงอางศึก"ไปรบในสมรภูมิเวียดนามผู้บาดเจ็บจากภารกิจนี้ได้ถูกส่งกลับมา ...

ดำน้ำ

ดำน้ำ

         ไม่มีบันทึกว่าการดำน้ำเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่และใครเป็นนักดำน้ำคนแรกเชื่อว่านักดำน้ำสมัยแรกเริ่มนั้นดำน้ำได้นาน๑-๒นาทีหรือมากกว่าและลงล ...

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

         ความพิการแต่กำเนิดหมายถึงความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นภาวะที่พบมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันๆปีแม้แต่ในสมัยยุคหินคน ...

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

การสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกคน

         ในระยะกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาทางอุตสาหกรรมเป็นผลทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของม ...

โครงการพระดาบส

โครงการพระดาบส

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริว่าขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงและมีศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนแต่ประสบปัญห ...