แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์

         การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์มีความสำคัญมากโดยเฉพาะการวิจัยในทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์(nuclearphysicsorparticle)ซึ่งเป็นวิชา ...

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

         ฐานข้อมูลเชิงวัตถุได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนำเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้ ระบบฐานข้อมูลแบบนี้มีความเหมาะสมกับงานฐานข้อมูลที่เก็บข้อ ...

ปฏิทิน

ปฏิทิน

         ปฏิทินเป็นเครื่องช่วยนับวันและจัดระเบียบหน่วยเวลาหน่วยเหล่านี้โดยทั่วไปมาจากวงรอบทางดาราศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่เสมอในธรรมชาติ &n ...