แสดง 1 - 10 จาก 45 รายการ

การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual    Property Rights)

การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)

         ประเด็นการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญานี้จะเป็นเรื่องหลักของอุตสาหกรรมยุคใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่๒๑เพราะเป็นเรื่องของการสร้างงานจากความคิด ...