แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

         ก่อนที่จะมีการก่อตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๘๑ นั้น ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รวมอยู่กับทร ...

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

         สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งขึ้นในรัชกาลปัจจุบันมีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปก ...

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

         สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภาคของประเทศมา๔๐กว่าปีแล้วได้ทรงพบว่าราษฎรไท ...