แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง

การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง

         ความเชื่อของผู้ปลูกไม้ผลในอดีตเกี่ยวกับการบังคับให้ต้นไม้ออกดอกคือการทำให้ต้นไม้เกิดอาการใกล้ตายหรือกลัวตายแล้วต้นไม้นั้นจะออกดอกนั่นก็คือใช ...

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

         โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะพบมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่แล้วเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า๖ปีผู้ป่วยที่มีนิ่วในกระเพาะ ...

 ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

ความสำคัญของบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชุมชน

         ในพ.ศ.๒๕๒๐องค์การอนามัยโลกได้มีการประชุมคณะกรรมการใหญ่และกำหนดนโยบายที่แน่ชัดว่าภายใน๒๐ปีข้างหน้าประชาชนทุกคนในโลกโดยเฉพาะในประเทศด้อยพ ...

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง

         มะเร็งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งซึ่งเป็นได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ทุกชนชาติทุกภาษาทุกเพศ ทุกวัยและทุกฐานะเป็นโรคซึ่งมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกา ...

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

ความพิการแต่กำเนิดและโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์

         ความพิการแต่กำเนิดหมายถึงความผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นภาวะที่พบมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันๆปีแม้แต่ในสมัยยุคหินคน ...

การผ่าตัดปลูกอวัยวะ

การผ่าตัดปลูกอวัยวะ

          การผ่าตัดเพื่อปลูกหรือเปลี่ยนอวัยวะ(organtransplantation)เป็นการผ่าตัดที่เพิ่งจะเริ่มทำกันอย่างจริงจังภายใน   ๒๐ปีม ...

จักรวาล

จักรวาล

         ดังได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นว่าในการดำรงความเป็นมนุษย์ของคนเรานั้น มิได้หยุดอยู่แค่เพียงความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเท่านั้นหากยังเกี่ ...