แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์

         เมื่อแสงตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์จะเกิดกระแสและแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสองของเซลล์แสงอาทิตย์ปกติผลึกฐานที่ใช้มักเป็นสารกึ่งตัวนำชนิดพีดังน ...