แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

         บุคคลสำคัญในการผลิตหนังสือทางด้านความคิดได้แก่ ผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ซึ่งเป็นผู้ที่ถอดความนึกคิดออกเป็นตัวหนังสือ ผู้ที่จะเป็ ...