แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ

         ต่อมไทรอยด์มักไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อผู้สูงอายุเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติจะมีลักษณะอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงและบ ...

การผลิตน้ำนมดิบ

การผลิตน้ำนมดิบ

         น้ำนมเป็นอาหารชนิดเดียวของทารกและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ให้ทั้งพลังงานและสารที่สร้างความเจริญเติบโต   ตลอดจนภูมิคุ้มกันโรค ...