แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

โรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ

         เชื้อต้นเหตุ เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยแบ่งได้เป็น๓ชนิดคือไวรัสตับอักเสบชนิดเอไวรัสตับอักเสบชน ...

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน

         เท่าที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าการแพทย์ของไทยโบราณแม้จะได้รับความรู้มาจากประเทศที่ก้าวหน้าไปบ้างในทางการแพทย์เช่นประเทศอินเดียและประเทศจีน ...