แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

การเป็นธนาคารของรัฐบาลและของธนาคารพาณิชย์

         ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นนายธนาคารให้รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้า ...