แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

เวลามาตรฐานแห่งประเทศไทย

         เวลามาตรฐาน คือเวลาที่มีมาตรวัด(timescale)อย่างเที่ยงตรงและคงที่สามารถกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของคาบเวลา(period)มีหน่วยเป็นปี ...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

         ยุคของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำให้การเชื่อมโยงระบบสื่อการเข้าสู่ระบบที่เรียกว่าหมู่บ้านโลกหรือโลกาภิวัฒน์ในบรรดาระบบการเชื่อมโยงเครือ ...