แสดง 1 - 10 จาก 38 รายการ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

         ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่นั้นเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทั้งจากสภาพที่ตั้งและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั่นคื ...

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

อักษรไทยสมัยสุโขทัย

         ภาษาเขียนของคนไทยเกิดขึ้นหลังจากที่คนไทยสร้างเมืองของตนเองขึ้นแล้วคือสุโขทัยเมื่อปี พ.ศ.๑๘๒๖พ่อขุนรามคำแหงกษัตริย์องค์ที่๓  ...

ประวัติและวิวัฒนาการของหมู

ประวัติและวิวัฒนาการของหมู

         หมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานมนุษย์ได้นำมาเลี้ยงตั้งแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบเพียงแต่ทราบว่าได้นำมาเลี้ยงหลายพันปีม ...

ภูมิอากาศของประเทศไทย

ภูมิอากาศของประเทศไทย

         ๑.ลักษณะภูมิประเทศ ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตโซนร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียท่ามกลางคาบสมุทรอินโดจีน &nbs ...

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดียและจีน

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดียและจีน

         วัฒนธรรมต่างชาติทั้งหลายที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับไทยนั้นถือได้ว่าวัฒนธรรมอินเดียมีความสำคัญมากที่สุดและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลายด้านโดยเฉ ...